Громадянська освіта

Матеріали до інтегрованого курсу «Громадянська освіта» у 10 класі (додаток до підручника)

Матеріали, у котрих відображені виклики війни у різних сферах суспільного життя, розроблені авторським колективом підручника з громадянської освіти «ЗD Демократії: Думаємо, Дбаємо, Діємо» (ВА «Нова Доба»), відповідно до оновленої програми курсу, затвердженої наказом МОН України від 03 серпня 2022 року № 698

Матеріали